לוח ‭2.3‬ דוגמה: פונקציית ההסתברות של שיעורי התשואה על מניות ‭B-1 A‬