מדדים לסיכון

שיעור התשואה הנדרש מהשקעה הוא , כאמור , שיעור התשואה הצפוי , כלומר זהו ערך מספרי יחיד . שיעור התשואה שהתממש גם הוא ערך מספרי יחיד שהתממש בדיעבד . מאידך גיסא , שיעור התשואה שיתממש בעתיד אינו ידוע כמובן , והוא תלוי במכלול של אירועים שיתרחשו בעתיד ושתוצאתס אינה ידועה בעת קבלת ההחלטה על ביצוע ההשקעה . מכאן ששיעור התשואה שיתממש בעתיד אינו אלא משתנה מקרי , ועל כן נודעת חשיבות רבה למדידה כמותית של אי-הוודאות הכרוכה בתשואה שתתקבל מההשקעה . במילים פשוטות , עלינו לפתח מדד כמותי לרמת הסיכון . נתחיל מהגדרות המשתנה המקרי ופונקציית ההסתברות , תוך הדגמה מתחום ההשקעה הפיננסית . בהמשך נראה שמדדים אלה רלוונטיים במידה רבה גס להשקעות יצרניות . משתנה מקרי הוא פונקציה מספרית שערכה נקבע בתהליך מקרי . פונקציה הנותנת הסתברויות לערכים האפשריים של משתנה מקרי נקראת פונקציית הסתברות . לוח 2 . 3 מציג את פונקציית ההסתברות של שיעורי התשואה על מניות B-1 A ותרשים 2 . 4 מציג אותן בדרך גרפית . מדד חשוב לסיכון הכרוך בהשקעה בנייר ערך הוא סטיית התקן של שיעור התשואה . לפני 8 שנגדיר ונדגים את חישוב סטיית התקן , נעשה כן לגבי ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ