שיעור התשואה שהתממש לעומת שיעור התשואה הנדרש

יש להבחין הבחנה חדה בין שיעור התשואה שהתממש בדיעבד על השקעה Realized Rate of ) ( Return ובין שיעור התשואה הנדרש על ההשקעה . ( Required Rate of Return ) כדי להבין את מושג שיעור התשואה הנדרש נבחן דוגמה פשוטה של שטר חוב המבטיח לשלם למחזיק בו ₪ 1 , 000 בעוד שנה בדיוק ( ללא ריבית או תשלום אחר במשך השנה . ( מחירו של השטר ייקבע על פי שיעור התשואה הנדרש על ההשקעה , שיעור הנגזר מתנאי שוק ההון ( פרמיית הסיכון הנדרשת , הפיצוי הנדרש על הזמן וכד . ( ' למשל , אם שיעור התשואה הנדרש משטר החוב הוא , 5 ° / 0 מחיר השטר יהיה : ₪ 952 . 38 1 , 000 = 952 . 38 1 . 05 זאת משוס שהמשקיע שירכוש את השטר במחיר זה ויקבל ₪ 1 , 000 בעוד שנה , יממש שיעור תשואה של 5 % 000 . 1 -1 = 0 . 05 = 5 % 952 . 38 לעומת זאת , אם מחיר השטר נקבע , ₪ 909 . 09-ל נוכל להסיק כי שיעור התשואה הנדרש הוא 10 ° / 0 מאחר שזהו שיעור התשואה הצפוי מההשקעה במחיר זה t 000 , 1 -1 = 0 . 10 = 10 % 909 . 09 שיעור התשואה שהתממש בדיעבד עשוי , כמובן , להיות שונה לחלוטין מן הצפוי : התרחשויות , אירועים ושינויים בלתי צפויים מראש גורמים לכך ששיעור התשואה שהתממ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ