תרשים ‭2.3‬ הפיצוי על הזמן ופרמיית הסיכון בהשקעות בעלות רמת 0יסן שונה: דוגמה