מרכיבי התשואה

כדי שיהיה למשקיעים כדאי להשקיע , על התשלום העתידי הצפוי מן ההשקעה לכלול - מלבד החזר ההון שהושקע , כלומר "הקרן" - את המרכיבים האלה : . 1 פיצוי על הזמן החולף '') תשואה חסרת סיכון ( " . 2 פיצוי על הסיכון הכרוך בהשקעה " ) פרמיית סיכון ( " הסיכון הכרוך בהשקעה תלוי כשלעצמו בגורמים שונים על פי סוג ההשקעה . פיצוי על הזמן : גם ברמת מחירים קבועה , כלומר בהיעדר אינפלציה , ובהיעדר סיכון כלשהו , רוב המשקיעים מעדיפים ₪ 100 בהווה על פני ₪ 100 בעתיד ; לכן יסכים המשקיע לוותר על ₪ 100 בהווה רק אם יוצע לו לקבל בעתיד תמורה גבוהה , ₪ 100-מ נניח . ₪ 104 התוספת של , ₪ 4 כלומר 4 ° / 0 מההשקעה , היא הפיצוי למשקיע על הסכמתו לדחות את השימוש ₪ 100-ב העומדים לרשותו בהווה . בדוגמה זו שיעור התשואה הנדרש על השקעה נטולת סיכון הוא . 4 % פיצוי על הסיכון : נניח שיוצע לנו לוותר על ₪ 100 ולקבל ₪ 104 בעוד שנה . אין ספק שהסכמתנו או אי-הסכמתנו להצעה תהיה תלויה במידת הוודאות שלנו לגבי קבלת התשלום בעתיד . ייתכן שנסכים לוויתור אם התשלום העתידי בטוח , אך נתנגד לוויתור אם קיים ספק לגבי התשלום העתידי . הצעה לתשלום גבוה יותר עשויה ל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ