לוח ‭2.2‬ שיעור התשואה לתקופת ההשקעה ושיעור התשואה השנתי על ההשקעה במניות ‭/?-/ c‬