לוח ‭2.1‬ דוגמה לחישוב שיעור התשואה שהתממש מהשקעה במניות ‭r-t x‬