2.4 התשואה על נכסים פיננסיים

בטרם נדון בהתנהגות התשואה על פני זמן ובגורמים המשפיעים על התשואה של ניירות ערך שונים , עלינו להגדיר את המושגים "תשואה" ו '' שיעור התשואה . '' התשואה ( Return ) היא הרווח או ההפסד על ההשקעה של המשקיע . לדוגמה , השקעה של ₪ 500 שהניבה החזר ברוטו של ₪ 600 לאחר זמן , נתנה תשואה של , ₪ 100 ואילו השקעה של ₪ 1 , 000 שהחזירה רק ₪ 950 נתנה תשואה שלילית בסכום של . ₪ 50 שיעור התשואה ( Rate of Return ) על ההשקעה הוא 5 שיעור הרווח או ההפסד מההשקעה במשך תקופת ההשקעה . במילים אחרות , שיעור התשואה ? מבטא את התשואה על ההשקעה כאחוז מסכום ההשקעה ההתחלתי £ = ^ - ^ = - ^ - 1 Vn Vn = k שיעור התשואה = m שווי ההשקעה בתחילת התקופה = v t שווי ההשקעה בסוף התקופה '' עושה שוק" הוא גורם פיננסי המוכן לקנות ולמכור את הנכס הפיננסי הרלוונטי באופן רציף ( בזמן פעילותו של השוק . ( פעולתו של עושה השוק נוטה לגרום לרציפות השוק , להקטין את התנודתיות במחירי ניירות הערך ולהגביר את סחירותם . התרגום המילולי של המונח האנגלי Return הוא "החזר , ' כלומר התשואה על ההשקעה היא ההחזר שלה ( הכוונה להחזר נטו . ( השקעה של ₪ 100 לתקופה אחת שה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ