השוק המידי והשוק העתידי

הבחנה חשובה נוספת היא בין השוק לעסקות מידיות ובין השוק לעסקות עתידיות . בשוק לעסקות מידיות ( Spot Market ) נערכות עסקות לקנייה ולמכירה של ניירות ערך ושל נכסים אחרים ; ההסכם לביצוע המסחר ( על כל התנאים הכלולים בו ) וגם המסחר עצמו נערכים בהווה . השוק לעסקות עתידיות ( Forward Market ) הוא שוק למסחר עתידי בניירות ערך ובנכסים אחרים על-פי תנאים ( מחירים , כמויות , איכויות ופו ( ' הנקבעים בזמן קשירת העסקה ( היום . ( ההסכם למסחר נעשה בהווה ואילו המסחר עצמו '' ה ) מסירה ( " נעשה בעתיד , על-פי התנאים שנקבעו בזמן קשירת העסקה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ