שוק הכסף ושוק ההון

שנה לכל היותר . שוק ההון הוא השוק למסחר בניירות ערך ארוכי-טווח כגון איגרות חוב ומניות . בהערה נציין כי המושג "השוק הפיננסי" כולל הן את "שוק הכסף" והן את "שוק ההון" והמונח "השוק הפיננסי" כולל את שני השווקים הללו . למעשה , המונח "שוק ההון" שוק הכסף הוא השוק למסחר בניירות ערך קצרי-מועד , כלומר מועד הפדיון שלהם הוא מקובל יותר והוא משמש שם נרדף ל"שוק הפיננסי . " משוס כך נשתמש מעתה בעיקר במונח '' שוק ההון '' גס כאשר הכוונה ל"שוק הפיננסי" בכללותו .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ