השוק הראשוני והשוק המשני

השוק הראשוני הוא השוק שבו ניירות הערך נסחרים בפעם הראשונה , כלומר שוק ההנפקות החדשות , ובו מתועל החיסכון nvpwnb יצרנית כפי שתיארנו . השוק המשני הוא השוק שבו נסחרים ניירות הערך לאחר הנפקתם . חשיבותו של השוק המשני היא בכך שהוא מאפשר את הנזילות ( הסחירות ) של ניירות הערך הקיימים . בהיעדר סחירות זו , הייתה התעניינות המשקיעים בניירות ערך המונפקים בשוק הראשוני דלה לאין שיעור , ותהליך היווי ההון היה מצטמצם במידה רבה ונעשה בלתי יעיל , מצב שהיה פוגע בהקצאת מקורות המשק ובצמיחתו . ההבחנה בין השוק הראשוני ובין השוק המשני היא הבחנה מושגית ואין משמעותה שהשווקים נמצאים במקומות פיזיים שונים . להלן נראה כי ניתן לערוך הבחנות נוספות בין מגזרים שונים של שוק ההון .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ