הסבר: המשקיעים בהשקעות יצרניות מגייסים הון בשוק ההון התחרותי, תמורת שיעורי תשואה הנקבעים בתחרות. הון זה מיושם על ידי משקיעים אלה בהשקעות יצרניות הצפויות להניב שיעורי תשואה גבוהים יותר משיעורי התשואה הנדרשים בשוק ההון ברמת הסיכון המתאימה. ההפרש בין התשואה המתקבלת מההשקעה היצרנית לבין התשואה הנדרשת לפיצוי החוסכים, מאפשר למשקיע היצרני להגיע לערך נוכחי חיובי על ההשקעה. זהו יסודו של תהליך חיווי ההון. תרשים ‭2.2‬ היוו <sup>1 </sup>ההון: השקעה פיננסית, גיוס הון ויישומו בהשקעות יצרניות