2.2 השקעה פיננסית והשקעה יצרנית

מטרת החברה העסקית , כפי שראינו בפרק , 1 היא יצירת ערך לבעלי המניות . יצירת הערך מחייבת ביצוע השקעות רווחיות . נפתח בהגדרת המושג "השקעה" ונעבור להבחנה בין השקעה פיננסית ובין השקעה יצרנית . הגדרה : השקעה מוגדרת כוויתור על מקורות כספיים בהווה תוך עשיית שימוש בהם , בציפייה לקבלת תמורה גבוהה יותר ( אך בדרך כלל אי-ודאית ) בעתיד . מבחינים בין שתי "רמות" של השקעה י האחת היא השקעה פיננסית , דהיינו השקעה בשוק הפיננסי , ובה הוויתור על מקורות כספיים בהווה מקבל ביטוי בפתיחת חשבון חיסכון או ברכישת נייר ערך כלשהו ( איגרת חוב , מניה וכדומה , ( ואילו השקעה ברמה השנייה כרוכה ברכישה ( ולחלופין חכירה או שכירה ) של נכסים לא פיננסיים , כגון ציוד , מבנים , ידע וכוח-אדם לצורך הפעלתם למטרות יצרניות . ניתן אפוא לכנות השקעה מסוג זה "השקעה יצרנית . " בדרך כלל החיסכון במשק מודרני מופנה תחילה להשקעה פיננסית , ומשם הסקטור העסקי ( החברות ) או הציבורי ( הממשלה ) מפנה אותו להשקעות יצרניות . תרשים 2 . 2 מבחין בין השקעה פיננסית ובין השקעה יצרנית ומסביר את נושא היווי ההון במשק . שוק ההון ניצב בתווך בין החוסכים ( יחידות הע...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ