2.1 תפקידו של השוק הפיננסי

חברות עסקיות , יחידים , ממשלות וארגונים כלכליים אחרים פועלים במגע ישיר ורציף עם שוקי ההון . בעבור הפרט , שוקי ההון הם המקום שבו ניתן להפקיד פיקדונות , להשקיע כספים לטווח קצר ובינוני ( למשל רכישה ישירה של ניירות ערך או באמצעות השקעה בקרנות נאמנות או בקרנות השתלמות ) ולטווח ארוך ( למשל באמצעות קופות גמל וקרנות פנסיה , ( וכן מקום שבו ניתן לקבל הלוואות ( למשל הלוואות בנקאיות למימון רכישת רכב או הלוואות משכנתא למימון רכישת דירה . ( בעבור החברה העסקית , שוק ההון הוא המקום שבו היא מגייסת הון למימון השקעות יצרניות ( למשל הקמת מפעלים או בניית תשתיות , ( בו היא פועלת לנטרול סיכונים פיננסיים או למיתונם ( למשל הגנה על תזרים הכספים של החברה מפני שינויים בשערי המטבע , ( וכן מקום שבו היא משקיעה עודפי מזומנים ( בדרך כלל באמצעות רכישת ניירות ערך סחירים לטווח קצר או בינוני . ( בעבור חברה שמניותיה נסחרות בבורסה , זה המקום שבו גם נקבע שווי החברה . השינויים שחלים במחיר המניה על פני זמן משמשים מדד כמותי חשוב המצביע על הצלחת החברה בתפקידה המרכזי : יצירת ערך לבעלי המניות . השינויים במחיר המניה לאורך זמן מהווי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ