פרק 2 הסביבה שבה פועלת החברה העסקית

בפרקים הבאים נעסוק בהחלטות פיננסיות שונות שעל החברה לקבל בתחומים רבים , ובהם ו השקעות לטווח קצר ולטווח ארון ; מבנה ההון של החברה ורמת הסיכון הפיננסי הנגזרת ממנו ן החלטות הנוגעות למדיניות חלוקת הרווחים של החברה . בפרק זה נסקור בקצרה את הסביבה שבה פועלת החברה העסקית ונדון בנושאים אלה ו תפקידו של השוק הפיננסי השקעה פיננסית והשקעה יצרנית השווקים הפיננסיים לסוגיהם התשואה על נכסים פיננסיים שיעורי התשואה ושיעורי האינפלציה יחסי כוח הקנייה : שיעורי אינפלציה , ריביות ושערי חליפין  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ