1.10 סיכום

מטרתה של החברה העסקית היא יצירת ערך לבעליה . לשם השגת מטרה זו על החברה להכין תכנית אסטרטגית , המתווה את דרכה בטווח הארוך והמתייחסת לפעילות הכוללת של החברה , ובד בבד עליה להכין גם תכנית טקטית , המיועדת לכוון את התנהלותה בעניינים שעל הפרק בטווח הקצר . " ראו למשל : מאיר חת , "שיקולים אתיים בהשקעות , ' רבעון לבנקאות ( יולי , ( 2007 עמי ; 72-67 מאיר חת , '' אתיקה וחוק בפיקוח על השווקים הפיננסיים : מקומה של האתיקה בעולם העסקים , " רבעון לבנקאות ( פברואר , ( 2008 עמי . 44-16 המדד הושק על ידי חברת KLD שהקימו שלושה יזמים , ( Amy Domini , Peter Kinder , Steve Lydenberg ) אשר הבחינו כי משקיעים לא מעטים מיאנו להשקיע בחברות מסוימות , כגון יצרניות נשק וחברות טבק . "' ראו : J . B . Guerard , "Additional Evidence on the Cost of Being Socially Responsible in Investing " , Journal of Investing ( Winter 1997 ) , pp . 31-35 . " ראו למשל : R . Bauer , K . Koedijk and R . Otten , "International Evidence on Ethical Mutual Fund Performance and Investment Style " , Journal of Banking and Finance ( July 2005 ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ