היתרון בטווח הארוך

ליישומו של קוד אתי בחברה נודעת חשיבות מרכזית בתחום המוסרי-ערכי . בנוסף , הקפדה על קוד אתי שיש בו דרישות מעבר לדרישות החוק , בדרך כלל משתלמת גם מבחינה כלכלית בטווח הארוך . בשנים האחרונות הולכת וגוברת ערנותו של הציבור לחשיבות הממד האתי בהתנהלות החברה , ונראה שמשום כך חברות רבות , בארץ ובעולם מאמצות קוד אתי ופועלות להטמעתו וליישומו בקרב עובדי החברה ומנהליה " . תהליך זה דורש שינוי בתרבות הארגונית של החברה והשקעת משאבים כספיים , משאבי זמן ומאמץ מצד ההנהלה והעובדים . אירועי " אגרון , " "וורלדקום" ואחרים עוררו ברבים את ההכרה שהקוד האתי חיוני ושלא יהיה ניתן 27 לפעול לאורך זמן באווירה הקיימת אלא תוך התמודדות אמיתית ומשמעותית עם נושא זה . התנהלות עסקית אתית עשויה להשפיע לחיוב על העדפות הצרכנים בקניית מוצר מן החברה או בקבלת שירות ממנה , על החלטות של גופים עסקיים אחרים בנושא שיתופי פעולה ופיתוח יחסים עסקיים , על העדפות עובדים בפנייתם למקומות עבודה אפשריים ועל החלטות בעלי הון בחיפוש אחר אפשרויות השקעה . התנהגות בלתי אתית עלולה לגרום לחרם צרכנים , למחאות מצד קבוצות הגנה על איכות הסביבה ולסיקור שלילי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ