חוק סרבנס-אוקסלי (Sarbanes-Oxley)

כאמור לעיל , חוק סרבנס-אוקסלי ppm ( Sarbanes-Oxley , sox > בשנת 2002 כתגובה לשערוריות חשבונאיות שבעקבותיהם קרסו כמה חברות גדולות , בהן '' אנרון , '' "וורלדקום" ו"טייקו . " בעלי המניות של החברות ועוד אחרים ספגו הפסדים בסכומי עתק של מאות מיליארדי דולרים . החוק בא להגן על המשקיעים ועל הציבור כולו מפני טעויות חשבונאיות ובעיקר מפני הצגת דוחות חשבונאיים מטעים במכוון . החוק נועד לכפות סטנדרטים גבוהים בתחום הממשל התאגידי . תיבה 1 . 2 בסוף פרק זה מביאה בקצרה את סיפורן של חברת האנרגיה "אגרון" ושל חברת התקשורת "וורלדקום '' שעמדו במרכזן של השערוריות החשבונאיות שהביאו לקריסתו . חוק sox הוא , כאמור , תגובה לכשלים בהתנהלותו של חברות גדולות בתחום הממשל התאגידי וכן תגובה לפעילויות של בתי השקעה תוך ניגודי עניינים בולטים ומסירת מסרים סותרים לציבור . הנה כמה דוגמאות t דירקטוריונים וועדות ביקורת לא בחנו את הדוחות הכספיים של החברות אלא קיבלו את דיווחי ההנהלה כאמיתיים ; דירקטורים כיהנו בחברות אף שלא היו ראויים לתפקידם בשל חוסר ידע מקצועי ; נוצרו ניגודי עניינים של חברי ועדות הביקורת בין תפקידם כחברי הוועדה לב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ