התקינה החשבונאית הבין-לאומית - IFRS

לעתים קרובות משברים גדולים מביאים להתפכחות ולשידוד מערכות מתוך מגמה להתמודד עם המשבר ולהתגונן מפני הבא אחריו . פרשות "אנרון" ו"ורלדקום" עוררו הרהורי כפירה באשר למדיניות שהייתה נקוטה בארה"ב , שעל פיה הממשל לא התערב בפעילות המגזר העסקי ( כל עוד היא לא נגדה את החוק , ( ובכלל זה גם התעשיות הגדולות שצברו לעתים עצמה רבה . פרשת '' אנרון" הסבה נזק פיננסי אדיר-ממדים ופגעה פגיעה ישירה וכואבת באלפים מעובדי החברה . חוק סרבנס-אוקסלי ( Sarbanes-Oxiey ) נכנס לתוקף בארה"ב בשנת 2002 כתגובה לכמה שערוריות פיננסיות בתחום הדיווח החשבונאי . החוק העלה את דרישות הדיווח החשבונאי של החברות והרחיב את האחריות של רואי החשבון החיצוניים . החוק חל על חברות הרשומות בארה"ב , על חברות הבנות שלהן ועל חברות זרות שניירות הערך שלהן רשומים למסחר בארה"ב . הרצון לאמץ דיווח על פי חוקים אלה נובע מכך שהוא מקנה תחושת ביטחון למשקיעים . החלטות החברה בתחום המימון מבוססות על ניתוח של הדוחות כספיים של החברה ועל עיבודם . דוחות אלה משקפים את מצבה הפיננסי של החברה בעבר ואת תוצאות פעילותה הצפויה בעתיד ( דוחות פרו-פורמה . ( מטרת הדיווח החשב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ