כינון בית משפט מתמחה לדיני חברות ודיני ניירות ערך

, אחד הנושאים החשובים בתחום דיני החברות הוא שמירת הזכויות של בעלי מניות מקרב המיעוט מפני מעשיהם של בעלי השליטה בחברה . החשש העיקרי הוא מפני חלוקה בלתי שוויונית של רווחי החברה . פגיעה בזכויות בעלי מניות מקרב המיעוט אינה פוגעת בדרך כלל ביעילות החברה , באיכות המוצר שהיא מייצרת או בטיב השירות שהיא מספקת , ולכן התחרות בשוק המוצרים והשירותים אינה פוגעת בדרך כלל בחברה גם אם החלוקה הבלתי שוויונית של רווחיה נמשכת זמן רב . המשמעות היא , שלשוק המוצרים והשירותים אין מנגנון יעיל שישים קץ לאי-השוויון בחלוקת הרווחים של החברה . המצב דומה גם בשוק ההון , משום שבעלי השליטה מצליחים בדרך כלל לגייס את ההון הדרוש לפיתוח החברה ולצמיחתה גם כאשר נמשכת החלוקה הבלתי שוויונית של הרווחים . לכאורה , חלוקה בלתי שוויונית של רווחי החברה הייתה צריכה לערום קשיים בדרכה של החברה לגיוס ההון , וזאת עקב רתיעתם של משקיעים מקרב הציבור לרכוש את מניות החברה במחיר המשקף את השווי ההוגן של החברה . לכן , במקום לגייס הון בהנפקת מניות , יכולים בעלי השליטה להרחיב את השקעות החברה ואת פעילותה באמצעות שימוש ברווחים הבלתי מחולקים שצברה ובאמ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ