1.8 קוד ממשל תאגידי

בשנים האחרונות משכו מקרים אחדים את תשומת הלב לפער בין עניינם של בעלי המניות בחברות ציבוריות לבין עניינן ומעשיהן של ההנהלות של חברות בע"מ . חברת "אגרון" וחברת " וורלדקום" בארה ) ב" ראו תיבות בסוף הפרק ) הן דוגמאות בולטות למקרים שבהם בעלי המניות ה"חיצוניים" ממודרים ממידע חיוני על מצב החברה , או גרוע מכך - מוזנים במידע שאינו אמת . אירוע חברת "חפציבה" הוא דוגמה להתרחשות דומה בישראל , אם כי בקנה מידה קטן בהרבה . אירועים אלה ואחרים זירזו את ההכרה בחשיבות הרבה של יצירת מנגנוני ניהול ובקרה בחברות , כדי שהמידע על המצב האמיתי של החברה ייוודע למשקיעים בעוד מועד . כך יוכלו המשקיעים להעריך לאשורם את הסיכונים שהם מקבלים על עצמם בבואם להחליט בדבר השקעה בחברה . תחום הממשל התאגידי ( Corporate Governance ) הוא תחום הנוגע לאופן ההתנהלות של מועצת המנהלים ושל הנהלת החברה בכלל בכל הנוגע לעניינים אלה / קבלת ההחלטות , חלוקת הכוח בחברה , הפיקוח הפנימי , הבקרה הפנימית , המשמעת , ההגינות , אי-התלות , השקיפות , הנשיאה באחריות , העמידה בדרישות החוק , האחריות החברתית של החברה והקוד האתי שלאורו היא מתנהלת . להפעלת מ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ