התערבות ישירה של בעלי המניות בניהול החברה

בחברות שבהן השליטה מרוכזת בידי מספר מצומצם של בעלי מניות מהותיים או של בעלי שליטה , ההתערבות הישירה של בעלי המניות בניהול החברה היא עניין שכיח למדי . עם זאת גם בעלי מניות מקרב הציבור יכולים להשפיע על ניהול החברה באמצעות התערבות ישירה . בשנים האחרונות גדלה החזקתו של הציבור הרחב במניות באמצעות משקיעים מוסדיים שונים , כגון קרנות נאמנות וקופות גמל . משקיעים אלה מנהלים תיקי השקעות גדולים , כולל בדיקה אמפירית של המצב בישראל , אשר ניתחה את הקשר בין שכר המנהלים לבין התוצאות העסקיות של החברה , הראה שלמנהליס יש מניע למשוך לעצמם הטבות על חשבון בעלי המניות מקרב הציבור . ראו : שמואל האוזר , אורה סולומון , איטה שוחט ויעל תנחומא , "מה בין מדיניות השכר למנהלים בכירים ומבנה שליטה בחברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בתל-אביב לבין התוצאות העסקיות שלהן , " ? רשות ניירות ערך , מארס . 1996 העובדה שהרווח התקופתי החשבונאי אינו מודד נכונה את יצירת הערך בחברה הביאה למדידת הרווח על פי הגדרות חלופיות שונות , ובהן גם הרווח הכלכלי המוסף , Economic Value Added ) הידוע . ( EVA-D ראו למשל : משה בן-חורין ויורם קרול , '' הרו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ