צמצום ניגודי העניינים

בעלי המניות יכולים לנקוט כמה צעדים כדי לצמצם את ניגודי העניינים בינם לבין מנהלי החברה . החשובים בצעדים האלה הם בתחומים אלה : תגמול המנהלים , השפעה ישירה על ניהול החברה ופיטורי המנהלים ; יתר על כן , לעתים קיימת האפשרות להשתלטות של חלק מבעלי המניות על החברה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ