שותפות

שותפות ( Partnership ) היא ישות עסקית שבה חוברים שני אנשים או יותר ( אך לא יותר מעשרים ) במטרה לפעול במשותף בעסק כלשהו . לכאורה , הקמת שותפות היא עניין קל כמעט כמו הקמת חברת יחיד , אולם על השותפים לקבוע את חלקו של כל אחד מהשותפים בחברה , דהיינו לקבוע את חלקו בנכסיה , בהתחייבויותיה וברווחיה . מבחינה חוקית השותפות אינה חייבת ברישום אצל רשם החברות והשותפויות וקיומה במקרה כזה הוא מתוקף הסכם בין הצדדים . קביעת חלקם של השותפים יכולה להיעשות באופן בלתי רשמי לחלוטין , אפילו בהסכם בעל-פה , אך בדרך כלל נחתם בין השותפים הסכם בכתב המגדיר את חלקו של כל אחד מהם בחברה . ההסכם מגדיר את אחוזי הבעלות בחברה , את אחריות השותפים , את אופן חלוקת הרווחים וכן את הדרך שבה תפורק השותפות . יש להקפיד שהסכם השותפות יהיה ברור ומדויק ככל הניתן שכן פעמים רבות שותפויות מגיעות לסוף דרכן עקב אי-הסכמות או בשל סכסוכים בין השותפים , וכל אחד מפרש את הסכם השותפות בדרך שונה . מבחינים בין שני סוגים של שותפויות ו שותפות כללית שותפות מוגבלת שותפות כללית ( General Partnership ) היא שותפות שבה האחריות של כל אחד מהשותפים  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ