חברה בבעלות אדם יחיד

סוג העסק הפשוט ביותר מבחינת הבעלות וקלות ההקמה הוא חברה הנמצאת בבעלותו של אדם יחיד n un nnpn . ( Sole Proprietorship ) כזו פשוטה יחסית : יש לרשום את החברה אצל רשם החברות ולקבל רישיון עסק . בעלי החברה אחראי על פעילות החברה מהבחינה התפעולית ומהבחינה הפיננסית , ועל פי רוב בעלי החברה מנהל את החברה בפועל . אחריותו של הבעלים אינה מוגבלת : הזכויות הנובעות מפעילות החברה וההתחייבויות הנובעות ממנה אינן מוגבלות להשקעה שהשקיע בחברה , וכל הונו הפרטי עשוי לשמש כגיבוי לפעילות העסק . בעלי החברה אפוא הוא הנהנה היחיד מרווחי החברה ומהצלחתה והוא גם נושא באחריות המלאה להפסדיה ולהתחייבויותיה . מבחינה משפטית יש הפרדה בין החברה לבין בעליה , כלומר החוק מפריד בין פעילותו של בעלי החברה במסגרת החברה לבין פעילותו כאדם פרטי . אם החברה מגיעה לפשיטת רגל , נכסיה נמכרים והתמורה משמשת לתשלום חובותיה . עם זאת , המצב השכיח בעת פשיטת רגל הוא , שהתמורה המתקבלת ממכירת הנכסים אינה מספיקה לתשלום בעבור כל התחייבויות החברה . במצב כזה רשאי בית המשפט להורות על תשלום בעבור יתרת ההתחייבויות של החברה מהונו הפרטי של הבעלים , וכך גם ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ