1.6 סוגי החברות העסקיות: המסגרת החוקית

המעמד החוקי של חברות בישראל נקבע בחוק החברות התשנ . 1999-ט" החוק מעגן את זכות ההתאגדות ומתיר קיומן של חברה בבעלות של אדם יחיד , של שותפות שבה מספר מוגבל של שותפים או חברה מוגבלת במניות בבעלות אנשים רבים בלא שהחוק מגביל את מספרם . על פי לשון החוק , ההתאגדות מותרת אם כל מטרה ממטרות החברה אינה נוגדת את החוק , אינה בלתי מוסרית ואינה נוגדת את תקנות הציבור . פעילות החברה העסקית ועצם קיומה חייבים להיות מוסדרים במסגרת החוק הרלוונטי לעניין זה , הוא חוק החברות . מבחינים בין התארגנויות עסקיות משלושה סוגים עיקריים : . 1 חברה בבעלות אדם יחיד . 2 חברה בשותפות שהיא חברה בבעלות של יותר מאדם אחד . 3 חברה בעירבון מוגבל  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ