המטרה המרכזית של החברה העסקית: יצירת ערך לבעלי המניות

הגדרת מטרת החברה כהשאת רווחי החברה אינה מגלמת כראוי גורמים כגון תזרים המזומנים , תזמון הרווח , אי-הוודאות , מידת הרווחיות וגורמים נוספים שהזכרנו . לכן אין היא הגדרה נאותה ועלינו למצוא הגדרה חלופית . מאחר שמדובר בחברה עסקית שהבעלות עליה בידי בעלי המניות , השאת עושרם של בעלי המניות היא מטרה ברורה ומוגדרת היטב . כבעלי החברה , בעלי המניות מעונייניס שהשקעתם במניות החברה תוסיף לעושרם במידה המרבית . מנהלי החברה יכולים להביא להשאת עושרם של בעלי המניות אם ינקטו ניהול שמטרתו יצירת ערך : הם יפעלו לכך ששווי המניה שבידי בעלי המניות יהיה הגבוה ביותר התקינה החשבונאית החדשה , , 1 FRS אשר נדון בה בהמשך הפרק , צפויה לצמצם מאוד את הפער בין הפחת המדווח לפחת בפועל . האפשרי . כך יהיה עושרם של בעלי המניות - ככל שהוא נוגע לפעילות החברה - הגבוה ביותר האפשרי בכל רגע נתון . נחזור לדוגמה המוצגת בלוח 1 . 1 ונניח שבפני החכרה עומדת האפשרות להפקיד בבנק פיקדון הנושא ריבית בשיעור של . 10 ° / 0 בהנחה זו , חלופה A תגדיל את עושרם של בעלי המניות יותר מחלופה : B את התזרים בסך ₪ 100 העתיד להתקבל בזמן 1 יהיה ניתן להפקיד בפיקד...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ