לוח ‭\A‬ התזרים הצפוי מחלופות ההשקעה ‭Q-1 p‬ וההשקעה הראשונית הנדרשת בכל חלופה