גורם הסיכון

גורם נוסף המשפיע על הבחירה בין חלופות ההשקעה השונות הוא גורם הסיכון או אי-הוודאות . החלטות השקעה או החלטות לגבי כיווני פעילות של חברה עסקית מתקבלות על סמך תחזיות לתזרים כספי צפוי בעתיד . מאחר שאנו יכולים רק להעריך או לחזות את תזרים המזומנים הצפוי , ברור שאין הוא ודאי . לוח 1 . 3 מציג את התזרים הכספי הצפוי משתי חלופות השקעה , . F-1 E תזרים המזומנים הצפוי מכל אחת מחלופות השקעה אלה מתפרש על פני שנתיים . בכל שנה נתונים שלושה ערכים אפשריים של התזרים הכספי , על פי שלוש חלופות אפשריות של המצב הכלכלי ( צמיחה מהירה , צמיחה מתונה , מיתון . ( במצב של צמיחה מתונה עדיפה חלופה F על פני חלופה , E מאחר שהתזרים הצפוי ממנה גבוה מהתזרים הצפוי מחלופה E בכל אחת משתי השנים . במצב של צמיחה מהירה , העדיפות של חלופה F בולטת אף יותר . מאידך גיסא , אס ישרור מיתון במשק , חלופה F צפויה להניב תזרים שלילי ונמוך במידה רבה מן התזרים הצפוי מחלופה . E מאחר שמצב המשק בעתיד אינו ידוע בוודאות , סביר להניח שאילו ניתנה הבחירה בין חלופות ההשקעה לבעלי המניות , חלקם היה מעדיף את חלופה E על פני F כדי לא להיחשף לאי-הוודאות הרבה ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ