לוח ‭1.1‬ התזרים הצפוי משתי אסטרטגיות השקעה חלופיות, ‭,BO A‬ על פני זמן