גורם הזמן

ההגדרה "השאת רווח החברה" אינה יכולה לשמש כהגדרה למטרת החברה העסקית . הרווח הוא מושג חשבונאי אשר בדרך כלל אינו זהה לתזרים המזומנים של החברה . בעולם שבו ניתן לקבל תשואה ( ריבית למשל ) על כסף זמין , יש הבדל ניכר בין תזרים המזומנים לבין הרווח החשבונאי , כפי שנראה בהמשך . יתר על כן , מכיוון שפעילות החברה והתזרים הכספי שלה הם רב-תקופתיים , גם השאת התזרים הכספי אינה מהווה הגדרה ממוקדת למטרת החברה העסקית . כאשר התזרים מתפרש על פני אופק תכנון של שתי תקופות או יותר , השאת התזרים הכספי אינה יכולה לשמש מטרה לחברה . לוח 1 . 1 מדגים זאת . נניח שעל החברה לבחור באחת משתי אסטרטגיות אפשריות : A או . B אסטרטגיה A צפויה להניב תזרים של ₪ 100 לשנה בשנים . 2-ו 1 אסטרטגיה B תניב תזרים של ₪ 205 בשנה השנייה בלבד . מדוגמה זו ניתן להיווכח בבירור כי "השאת התזרים" אינה הנחיה ברורה באשר לבחירה בין שתי חלופות ההשקעה . השאת התזרים בשנה הראשונה מצביעה על הצורך בהעדפת אסטרטגיה A על פני ; B לבחירה זו יש "מחיר" בטווח הארוך יותר , כי בשנה השנייה צפוי התזרים מאסטרטגיה A להיות נמוך מזה של . B אם כך , אולי יש להשיא את התזרים ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ