1.4 תחומי האחריות של בעלי התפקידים בהנהלת הכספים

השיקולים הפיננסיים עומדים במרכזה של כל החלטה עסקית בחברה הפועלת למטרות רווח . לצורך קבלת החלטות שמטרתן יצירת ערך בחברה , נדרש תכנון תקציבי לטווח הקצר והארוך בעבור הפעילות העתידית של החברה . ללא ניתוח פיננסי אין למעשה תשתית שעליה אפשר לבסס את תהליך קבלת ההחלטות בחברה . לכן הניהול הכספי בחברה עסקית הוא תפקיד מן המעלה הראשונה בחשיבותו להצלחת החברה ולהגשמת משימותיה . הנהלת הכספים קשורה קשר הדוק לפעילויותיה של החברה בתחומים אחרים , והיא מושפעת במידה רבה מאוד גם מגורמים שמחוץ לחברה . לכן עליה לעבוד בתיאום עם כל תחומי הפעילות בחברה ועם הגורמים שמחוץ לה המשפיעים עליה . גורמים רבים משפיעים על פעילות החברה ועל ניהול הכספים שלה 1 תכנית הפיתוח של החברה , יכולתה הטכנית לבצע את התכנית במסגרת זמן מוגדרת , כוח האדם העומד לרשותה , עמידתה בדרישות החוק , התקנות והפיקוח , זמינות אישורים שונים הנדרשים לפעילותה ועוד . תרשים 1 . 1 מציג את מבנה ההנהלה של חברת "בזק . " תרשים ארגוני זה טיפוסי לחברה עסקית גדולה . התרשים מדגים את מרכזיותו של תחוס המימון והניהול הכספי בחברה . מנהל הכספים הראשי הוא משנה למנכ '' ל ו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ