1.2 ההחלטות העיקריות בתחום ניהול הכספים של החברה העסקית

הנהלת הכספים בחברה העסקית עוסקת במגוון רחב של החלטות , ורובן מתייחסות לשלושה תחומים מרכזיים : . 1 החלטות ההשקעה 1 בתחום זה על החברה ליזום השקעות , לאמוד את התשואה הצפויה מהן לעומת הסיכונים הכרוכים בהן , לבחון את כדאיותו הכלכלית ולהחליט על היקפן ועל הזמן הנכון לביצוען . במסגרת החלטת ההשקעה על החברה לנהל את סיכוני ההשקעה ובמידת האפשר לפתח אופציות ראליות ( Real Options ) שיאפשרו הגמשה של תכנית ההשקעה בדרכים שונות - שדרוג , הסבה , הרחבה , צמצום , חיסול וכיוצא באלה . פיתוח אופציות ראליות להגמשת הפעילות של מיזמי השקעה מתוכננים ושל מיזמים שכבר מופעלים בחברה הולך ונעשה חשוב יותר בשנים האחרונות , וזאת בשל התחרות ( המקומית והבין-לאומית ) הגדלה והולכת ברוב ענפי הפעילות העסקית ובשל ההתקדמות המהירה של הטכנולוגיה , הגורמת לפעילויות רבות להשתנות בפרקי זמן המתקצרים והולכים . . 2 החלטות בדבר מבנה ההון : החלטות בתחום זה עוסקות במקורות המימון שישמשו את השקעות החברה ; האם ההון הדרוש להשקעה יגויס כהון עצמי ( דהיינו הון הבעלים ?( האס המימון יהיה באמצעות הון חיצוני ( למשל הלוואות מן המערכת הבנקאית או מן הציב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ