יסודות המימון והניהול הפיננסי

משה בן-וחרץ משה בן-חורין יסודות המימון והניהול הפיננסי Moshe Ben-Horin Principles of Finance and Financial Management משה בן-חורין יסודות המימון והניהול הפיננסי המחבר מודה לכל מי שנתן הסכמתו לציטוטים המובאים בספר  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ