נספח ז' טבלת התפלגות מצטברת נורמאלית סטנדרטית

סקר זה מיועד לסטודנטים הלומדים קורס 1 מבוא במימון . הסכר מציג בצורה נרחבת את מגו ) 1 הנושאים הנלמדים בקורס , ביניהם : חישובי טרף של תזרימי מזומנים , הערכת איגרות חוב , תו 1 יכת פרויקטים , בחירת תיקי השקעות , תמחור נכסים בשוק ההון , מודל ה- | 1 n mm rnvm nnun , CAPM של פירמה ( משפטי מודיליאני וס * לר ) והערכת אופציות . הספר כולל עשרות שאלות חזרה ( כולל פתרונות , ( מאגר רחב של שאלות לחתול עצמי , וכן סתרולות מלאים ומפלים ל 15 מבחנים מקוריים שניחנו בשנים האחרונות בקורס " יסודות המימון " בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב . אלי טלמור אלי טלמור הנו פרופסור מן המניין וראש מחלקה ב- , London Business School בוגר הטכניון , ובעל תואר דוקטור מאוניברסיטת צפון קרוליינה . כיהן כפרופסור באוניברסיטת תל אביב . , UCLA אוניברסיטת קליפותיה אירוו'ן , , wharton ואוניברסיטת ויסקונסין מדיסון . משמש כדירקטור בחברות באירופה , וכשותף מנהל בקרנות הון סיכון . איתי שרונ איתי שדוני נמנה על הסגל האקדמי במימון וחשבונאות בפקולטה לניהול באוניברסיטה תל אביב , בונד מצטיין בתואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ובתואר שני במנהל עסקי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ