נספח א' הוראות שימוש במחשבון פיננסי

כללי מחשבון פיננסי משמש כלי יעיל לעיבוד נתונים וקבלת התוצאות הנדרשות . בנספח זה יוצגו הוראות השימוש למחשבונים פיננסים מדגם FC 100 ו- FC 200 של חברת . CASIO מאחר וקיים שוני בתפעול שני הדגמים , יוצג הסבר מפורט לגבי אופן השימוש בכל אחד מהם . במסגרת הנספח , יחולקו הוראות השימוש במחשבון למספר נושאים ו א . פעולות בסיסיות ; ב . קביעת התוכנית הפיננסית ; ג . חישובי ריבית אפקטיבית ; ד . חישובים בסדרה שבה התשלום התקופתי הוא קבוע י ה . חישובים בסדרה שבה התשלום התקופתי אינו קבוע ; ו . הלוואות בהחזרים שווים ( לוח סילוקין שפיצר . ( חלק אי ? פעולות בסיסיות להלן מספר פעולות בסיסיות אשר מומלץ להכיר בעת שימוש במחשבון הפיננסי ( בשני הדגמים , סדר ההקשה הנו משמאל לימין ) חלק בי - קביעת התוכנית הפיננסית שימוש בתוכניות הפיננסיות מחייב תחילה כניסה לתוכנית הפיננסית , ולאחר מכן קביעה של מאפייני העיבוד ומאפייני הנתונים . הקביעה נעשית באופן חד-פעמי , ועד שאין שינוי יזום של התוכנית ומאפייניה , יעבד המחשבון את הנתונים לפי הקביעה הראשונית שהוגדרה . ככלל , קיימות שתי תוכניות פיננסיות ' תוכנית לתזרים תקופתי קבוע , ותוכ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ