נספחים

נספח א' - הוראות שימוש במחשבון פיננסי נספח בי - מילון מונחים נספח גי - טבלת מקדם ערך נוכחי של סכום חד-פעמי נספח ד' - טבלת מקדם ערך עתידי של סכום חד-פעמי נספח ה' - טבלת מקדם ערך נוכחי של סדרת תשלומים קבועים נספח ר - טבלת מקדם ערך עתידי של סדרת תשלומים קבועים נספח זי - טבלת התפלגות מצטברת נורמאלית סטנדרטית  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ