סמסטר ב' תשס"ד

אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול גית הספר למוסמכים במינהל עסקים החוג לחשבונאות לתשומת לב התלמידים : הבחינה היא אנונימית . התלמיד אינו חייב לרשום את שמו על מחברת הבחינה . מחברתו תזוהה על סמך מספר תלמיד ומספר סידורי שייכתב על גבי המחברת . תלמיד שכתב את שמו כאילו ויתר מראש על בדיקה אנונימית של מחברת הבחינה שלו . יסודות המימון רו"ח ואיל כריים רו"ח איתי שרתי מועד הבחינה : 24 . 8 . 04 משך הבחינה : 4 שעות מספר עמודים בבחינה : 5 ( כולל עמוד זה ) חומר עזר : 2 דפי נוסחאות דו-צדדיים ומחשבון ( ניתן להשתמש במחשבון פיננסי ) לאורן כל הבחינה הנח כי הנחות ה- CAPM מתקיימות , פרט למקומות בהם רשום במפורש הנחות סותרות . יש לרשום את התשובות הסופיות , לרבות שלבי הפתרון , במחברות הבחינה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ