סמסטר ב' תשס"ג מועד א'

אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במינהל עסקים החוג לחשבונאות לתשומת לב התלמידים הבחינה היא אנונימית , התלמיד אינו חייב לרשום את שמו על מחברת הבחינה . מחברתו תזוהה על סמך מספר תלמיד ומספר סידורי שייכתב על גבי המחברת . תלמיד שכתב את שמו כאילו ויתר מראש על בדיקה אנונימית של מחברת הבחינה שלו . יסודות המימון רו"ח ואיל כריים רו"ח איתי שרוני מועד הבחינה : 16 . 6 . 03 משך הבחינה : 3 . 5 שעות מספר עמודים בבחינה : 6 ( כולל עמוד זה ) חומר עזר : 2 דפי נוסחאות , מחשבון ולוחות היוון - לאורן כל הבחינה הנח כי הנחות ה- CAPM מתקיימות , פרט למקומות בהם רשום במפורש הנחות סותרות . - > ש לרשום את התשובות הסופיות , לרבות שלבי הפתרון , במחברות הבחינה ,  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ