סמסטר ב' תשס"ב מועד ב'

אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במינהל עסקים החוג לחשבונאות לתשומת לב התלמידים הבחינה היא אנונימית , התלמיד אינו חייב לרשום את שמו על מחברת הבחינה . מחברתו תזוהה על סמן מספר תלמיד ומספר סידורי שייכתב על גבי המחברת . תלמיד שכתב את שמו כאילו ויתר מראש על בדיקה אנונימית של מחברת הבחינה שלו . יסודות המימון רו"ח ואיל כרייס איתי שתני מועד הבחינה : 11 . 8 . 02 משד הבחינה : 3 . 5 שעות מספר עמודים בבחינה : 8 ( כולל עמוד זה ) חומר עזר : 2 דפי נוסחאות , מחשבון ולוחות היוון - לאורך כל הבחינה הנח כי הנחות ה- CAPM מתקיימות , פרט למקומות בהם רשום במפורש הנחות סותרות . - יש לרשום את התשובות הסופיות , לרבות שלבי הפתרון , במחברות הבחינה .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ