סמסטר ב' תשס"ב מועד א'

אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במינהל עסקים החוג לחשבונאות לתשומת לב התלמידים : הבחינה היא אנונימית . התלמיד אינו חייב לרשום את שמו על מחברת הבחינה . מחברתו תזוהה על סמן מספר תלמיד ומספר סידורי שייכתב על גבי המחברת . תלמיד שכתב את שמו כאילו ויתר מראש על בדיקה אנונימית של מחברת הבחינה שלו . יסודית המימון רו"ח ואיל כריים איתי שרתי מועד הבחינה : 1 . 7 . 02 משן הבחינה : 3 . 5 שעות מספר עמודים בבחינה : 8 ( כולל עמוד זה ) חומר עזר : 2 דפי נוסחאות , מחשבון ולוחות היוון - לאורך כל הבחינה הנח כי הנחות ה- CAPM מתקיימות , פרט למקומות בהם רשום במפורש הנחות סותרות . - יש לרשום את התשובות הסופיות , לרבות שלבי הפתרון , במחברות הבחינה . בהצלחה ! ' בתום הבחינה יש להקפיד למסור למשגיחה ( באופן אישי ) את כל מחברות הבחינה . על התלמיד להמתין עד אשר תסמן המשגיחה כי החזיר את כל המחברות ( כולל ציון מספר המחברות , ( השאלון ודף התשובות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ