סמסטר ב' תשנ"ח מועד א'

אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במינהל עסקים החוג לחשבונאות לתשומת לב התלמידים . הבחינה היא אנונימית . התלמיד אינו חייב לרשום את שמו על מחברת הבחינה . מחברתו תזוהה על סמן מספר תלמיד ומספר סידורי שייכתב על גבי המחברת . תלמיד שכתב את שמו כאילו ויתר מראש על בדיקה אנונימית של מחברת הבחינה שלו . יסודות המימון פרופ' אלי טלמור מועד הבחינה : 22 . 6 . 98 משד הבחינה : 3 . 5 שעות מספר עמודים בבחינה : 4 ( כולל עמוד זה ) חומר עזר : 2 דפי נוסחאות דו-צדדיים ומחשבון ( ניתן להשתמש במחשבון פיננסי ) לאורך כל הבחינה הנח כי הנחות ה- CAPM מתקיימות , פרט למקומות בהם רשום במפורש הנחות סותרות . יש לרשום את התשובות הסופיות , לרבות שלבי הפתרון , במחברות הבחינה . בהצלחה !! בתום הבחינה יש להקפיד למסור למשגיחה ( באופן אישי ) את כל מחברות הבחינה . על התלמיד להמתין עד אשר תסמן המשגיחה כי החזיר את כל המחברות ( כולל ציון מספר המחברות , ( השאלון ודף התשובות .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ