8.4 משוואת ה־ Put Call Parity

משוואת ה- Put Call Parity ( להלן ! "משוואת ה- { "PCP מציגה את הקשר אשר קיים בשיווי משקל בין מחיר אופציית רכש לבין מחיר אופציית מכר , המקיימות את התנאים המצטברים הבאים ו ( 1 ) הן בעלות אותו מחיר מימוש ; ( 2 ) הן כתובות על אותו נכס בסיס ( 3 ) יש להן אותו מועד פקיעה . בהתקיים כל התנאים שלעיל , בשיווי משקל מתקיים כי ? . ( 24 ) S + Put ( X ) = Call ( X ) + Xe " ניתן לראות כי משוואת ה- PCP קובעת כי מחיר נכס הבסיס ועוד מחיר אופציית מכר שווה למחיר אופציית רכש ועוד פיקדון בגובה הערך הנוכחי של מחיר המימוש . ההוכחה של משוואת ה- PCP מבוססת על כך שלא ניתן לבצע ארביטראז' . { No-Arbitrage Argument ) הרעיון הוא , שבשיווי משקל שתי אסטרטגיות אשר מניבות תזרים מזומנים עתידי זהה , חייבות להיסחר באותו המחיר , אחרת ניתן לרכוש את האסטרטגיה "הזולה" מבין השתיים ולמכור בחסר את האסטרטגיה " היקרה" מביניהן , ובאופן זה לגרוף רווחים ללא כל סיכון . בהקשר זה , נבחן את שתי האסטרטגיות הבאות אסטרטגיה א : " קנה את נכס הבסיס ואופציית מכר בעלת מחיר מימושי הכתובה על נכס הבסיס שקנית . " אסטרטגיה בי : " קנה אופציית רכש בעלת מחי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ