8.3 מודלים להערכת אופציות

כפי שראינו , שווי אופציה במועד פקיעתה שווה לגבוה מבין אפס לבין הערך הפנימי שלה . כעת , נתעניין בשאלה מהו שווי האופציה בכל רגע נתון , קרי מהו שווייה לפני מועד הפקיעה . ככלל , ישנם שני מודלים מרכזיים להערכת מחיר האופציה לפני מועד הפקיעה . הראשון שבהם הוא המודל הבינומי , אשר פותח Robinstein , Cox י"ע ו- . Ross המודל השני , אשר נחשב למודל הנפוץ ביותר גם בפרקטיקה העסקית , הנו המודל של Black ו- . Scholes המשותף לשני המודלים הוא ששניהם מבוססים על יצירת תיק השקעות חסר סיכון ע"י שימוש בנכס הבסיס ובאופציה ( הרעיון הוא שמחיר האופציה בשיווי משקל יהיה כזה שישווה את תשואת התיק לתשואה חסרת הסיכון בשוק ההון . ( 8 . 3 . 1 המודל הבינומי { The Binomial Model ) כאמור , הבסיס לתמחור אופציות באמצעות המודל הבינומי הנו יצירת אסטרטגיית השקעה חסרת סיכון ע"י שימוש באופציה ובנכס הבסיס עליו היא כתובה . עפ"י המודל , אופציית רכש תתומחר ע '' י יצירת תיק 8 השקעות המורכב מקנייה של נכס הבסיס וכתיבה של אופציות רכש , ואילו אופציית מכר תתומחר ע"י יצירת תיק השקעות המורכב מקניה של נכס הבסיס וקניה של אופציות מכר . 8 מספר האופ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ