8.2 אסטרטגיות השקעה באופציות

ניתן לחלק את אסטרטגיות ההשקעה השונות לשלוש קבוצות , כדלקמן ן . 1 "אסטרטגיות עירומות" - ( Naked Strategies ) אסטרטגיות אשר כוללות השקעה באופציה אחת בלבד . קבוצה זו מתאימה בדרך כלל למשקיעים אוהבי סיכון ( ספקולנטים , ( אשר מעוניינים לגרוף רווחים בטווח הקצר . . 2 "אסטרטגיות משולבות" - ( Combined Strategies ) אסטרטגיות אשר כוללות שילוב בין שתי אופציות לפחות . . 3 "אסטרטגיות הגנה" - ( Hedges Strategies ) אסטרטגיות אשר כוללות שילוב בין אופציה לבין נכס הבסיס עליו היא כתובה . קבוצה זו מתאימה בדרך כלל למשקיעים שונאי סיכון , אשר מעוניינים להגן על נכס הבסיס בו הם מחזיקים באמצעות שימוש באופציות . 8 . 2 . 1 אסטרטגיות עירומות { Naked Strategies ) קבוצת האסטרטגיות העירומות כוללת את 4 האסטרטגיות הבאות 1 קניית אופציית רכש - ( Naked Call ) הרווח למשקיע , כפונקציה של מחיר נכס הבסיס במועד הפקיעה , ייראה באופן הבא : ניתן לראות כי הרווח למשקיע במקרה זה אינו מוגבל , בעוד שההפסד מוגבל לעלות האופציה , קרי לסכום ששילם המשקיע עבור אופציית הרכש ( המשקיע יפסיד את סכום השקעתו במקרה בו האופציה פוקעת , קרי במידה ומחיר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ