8.1 מושגי יסוד באופציות

8 . 1 . 1 אופציה מהיל אופציה { Option ) מוגדרת כחוזה בין שני צדדיס , לפיו צד אחד מעניק לצד השני את הזכות ( ולא את החובה ) לרכוש או למכור מספר מסוים של יחידות מנכס מסוים , במחיר ובמועד קבועים מראש . הנכס עליו כתובה האופציה נקרא "נכס הבסיס , " ומספר היחידות שניתן לרכוש או למכור נקרא "מכפיל נכס 1 הבסיס . " המחיר בו ניתן לרכוש או למכור את נכס הבסיס נקרא '' מחיר המימוש , " ואילו המועד בו ניתן לממש את הזכות לקנות או למכור את נכס הבסיס במחיר המימוש נקרא "מועד הפקיעה . " יש להדגיש כי קונה האופציה הוא בעל הזכות לרכוש ( או למכור ) את נכס הבסיס במחיר המימוש במועד מסוים . מנגד , כותב האופציה ( מוכר האופציה ) הוא זה המתחייב למכור את נכס הבסיס למחזיק בה ( או לקנות אותו ממנו , ( בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה ההתקשרות ביניהם ( תנאי האופציה . ( נגדיר : - S מחיר נכס הבסיס ( Underlying Asset ) עליו כתובה האופציה נ - X מחיר המימוש ( Exercise Price ) של האופציה ; - t מועד הפקיעה של האופציה . ככלל , כל אופציה תסווג לאחת מבין שתי הקטגוריות הבאות , בהתאם לתנאי המימוש שלה ו אופציה אמריקאית - ( , American Option ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ