שאלות נוספות

שאלה ! חברות A ו- B נבדלות אחת מהשנייה במבנה ההון שלהן , כך שחברה A ממומנת ב- 40 % חוב ו- 600 / 0 הון עצמי , בעוד שחברה B ממומנת ב- 10 % חוב ו- 90 ° / 0 הון עצמי . הנח כי החוב של שתי החברות הנו חסר סיכון , וכי כל ההנחות של מודיליאני ומילר בעולם ללא מסים מתקיימות . נדרש : א . יהודה מחזיק ב- 1 ° / 0 ממניות חברה . A איזו חבילת השקעה אלטרנטיבית ( הכוללת השקעה במניות חברה ( B תייצר לו תזרים מזומנים זהה ובעל אותו סיכון לזה הצפוי לו בגין אחזקתו במניות חברה \ A ב . מיכאל מחזיק ב- 2 ° / 0 ממניות חברה . B איזן חבילת השקעה אלטרנטיבית ( הכוללת השקעה במניות חברה ( A תייצר לו תזרים מזומנים זהה ובעל אותו סיכון לזה הצפוי לו בגין אחזקתו במניות חברה 18 ג . הראה כי אף משקיע לא יחזיק במניות חברה B במידה והשווי הכולל של נכסיה יהיה נמוך מזה של חברה . A שאלה 2 להלן נתונים לגבי שתי חברות הנסחרות בבורסה כמו כן , הנח כי : X הנו משתנה מקרי בעל התפלגות נתונה . החוב של שתי החברות הנו חסר סיכון . כל ההנחות של מודיליאני ומילר בעולם ללא מסים מתקיימות . נדרש : א . באיזו חברה תעדיף להשקיע ? נמק . ב . הראה כיצד ניתן ליצ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ