7.5 החלטות השקעה ומימון של הפירמה

בפרקים הקודמים התייחסנו לסוגיה כיצד צריכה פירמה להעריך פרויקטים ולקבל החלטות השקעה בהינתן המדיניות הפיננסית ומבנה ההון שלה . לעומת זאת , בפרק זה התייחסנו לסוגיה כיצד צריכה פירמה לקבוע את מבנה ההון האופטימאלי עבורה בהינתן החלטות ההשקעה * שלה . להלן תמצית השלבים אותם יש לבצע בבואנו לקבל החלטה לגבי כדאיות השקעה בפרויקט כלשהו העומד בפני הפירמה : שלב - 1 בצע תחזית של תזרימי המזומנים הצפויים מהפרויקט בכל אחת מן השנים בהן הוא קיים . שלב - 2 אמוד את מקדם הסיכון השיטתי ( ביטא ) של הפרויקט . שלב - 3 חשב את מחיר ההון של הפרויקט , תוך שימוש במקדם הסיכון השיטתי שנאמד והצבתו במשוואת ה- . SML שלב - 4 חשב ערך נוכחי נקי לפרויקט , וקבל אותו אם ורק אם הוא חיובי . כעת , נרחיב את הדיון ונבחן את האינטראקציה שקיימת בין תהליך קבלת החלטות השקעה של הפירמה לבין האופן בו היא ממומנת . במילים אחרות , אנו מתעניינים בשאלה כיצד על הפירמה להעריך פרויקטים ולקבל החלטות השקעה מושכלות בהינתן אופן המימון שלהם . לשם כך , נחזור למודל של מודיליאני ומילר משנת , 1963 כלומר נניח עולם עם מס חברות בלבד ( ללא מסים אישיים וללא עלויות...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ