7.4 עלויות מצוקה פיננסית (Costs of Financial Distress)

עד כה הנחנו כי הנפקת חוב אינה כרוכה בעלות כלשהי , כלומר פירמה המעוניינת לממן את פעילותה באמצעות חוב יכולה לעשות זאת ללא כל חשש לפגיעה כלשהי בשווייה . תחת הנחה זו , הגענו אל מספר מסקנות באשר לשאלת כדאיות מימון באמצעות חוב ? . עולם ללא מסים - בעולם שכזה שווייה של חברה ממונפת זהה לשווייה של חברה לא ממונפת , ולכן לא קייס יתרון כלכלי למימון באמצעות חוב . עולם עם מס חברות - בעולם שכזה שווייה של חברה ממונפת גבוה משווייה של חברה לא ממונפת , ולכן קיים יתרון כלכלי למימון באמצעות חוב . עולם עם מס חברות ומסים אישיים - בדומה לעולם עם מס חברות , גם בעולם שכזה שווייה של חברה ממונפת גבוה משווייה של חברה לא ממונפת , ולכן קיים שוב יתרון כלכלי למימון באמצעות חוב . כעת , נבדוק כיצד משתנות מסקנות אלו כאשר לחוב ישנה עלות , קרי כאשר מוסיפים למודל עלויות הנגרמות לפירמה בשל מצוקה פיננסית . מהן אותן עלויות הנגרמות לפירמה בשל מצוקה פיננסית ! עלויות הנגרמות לפירמה בשל מצוקה פיננסית ( להלן י "עלויות מצוקה פיננסית ( " מוגדרות כעלויות הנובעות כתוצאה מחוב אשר קיים בה . עלויות אלו נחלקות לשני סוגים : . 1 עלויות פשיטת ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ