7.3 מודיליאני ומילר בעולם עם מסים אישיים

בחלק זה נציג את תמצית מאמרו של מילר משנת , 1977 המרחיב את שני המשפטים משנת '' ע 1963 י הוספה של מסים אישיים לתוך המודל . לשם כך , נפר את ההנחה כי משקיעים פטורים ממס ברמה האישית , כלומר נניח כי הכנסתם חייבת במס . מהם סוגי ההכנסה הקיימים למשקיעים ברמה האישית ? ככלל , מקובל להבחין בין שני סוגים של הכנסה ( 1 ) הכנסה פירותית - כל הכנסה שמקורה ביגיעה אישית , לרבות הכנסות מריבית . ( 2 ) הכנסה הונית - כל הכנסה שמקורה ברווח הון , לרבות הכנסות מדיבידנד . נגדיר : - tp שיעור המס שחל על הכנסות פירותיות ( הכנסות מריבית . ( 'D - t שיעור המס שחל על הכנסות הוניות ( הכנסות מדיבידנד . ( P E כיצד משפיעה הוספה של מסים אישיים על החלטות הפירמה ! ככלל , מטרת כל פירמה הנה למקסם את שווי נכסיה . בעולם עם מס חברות ( ללא מסים אישיים ) ראינו כי מטרה זו מושגת טוב יותר ככל שהפירמה מגדילה את רמת החוב שלה ( באופן זה היא ממזערת את סכום המס שהיא משלמת , ולכן ממקסמת את שווייה . ( כאשר נוספים גם מסים אישיים למודל , מטרת הפירמה אינה עוד למזער את סכום מס החברות בלבד , אלא גם את סכומי המס המשולמים ברמה האישית , קרי את סכומי ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ